มมศท.
๑๐๒-๑๐๓

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมโลกในแง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
สังเคราะห์เหตุปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม

ข่าวสารประจำสัปดาห์

ตารางสอนรายวิชา มมศท. 102-103 ประจำปีการศึกษา 2561

จันทร์ , ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑


กฏระเบียบของวิชาศึกษาทั่วไป (มมศท.102-103) ปีการศึกษา 2561

พุธ , ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑


แนะนำการใช้เวปไซด์มมศท 102-103 สำหรับนักศึกษา เพื่อปรึกษาโครงงาน

ศุกร์ , ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑


แนะนำการใช้เวปไซด์มมศท 102-103 สำหรับนักศึกษา เพื่อปรึกษาโครงงาน

https://drive.google.com/open?id=1rPmmlUuOY5_UUL-KDLBr1Yt__0GNTdty

อ่านต่อ

นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมรักน้อง“จิตอาสามหิดล Mahidol Volunteer”

อังคาร , ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer” โดยเน้นย้ำว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเป็น จิตอาสา รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น” 

อ่านต่อ
คนดี
บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง
เรียนดี
ก้าวสู่การเป็นนักศึกษามหิดล
กินดี-สุขภาวะดี
มุมอร่อยศาลายา