ข่าวสารและกิจกรรม
๐๘
กิจกรรม
สิงหาคม
เลือกกิจกรรม
๒๗
กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพาร์ควิว โรงแรมรีเจ้นชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๗
กันยายน ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา
2561

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่ม