ข่าวสารและกิจกรรม
๐๘
กิจกรรม
สิงหาคม
เลือกกิจกรรม
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจสปาและอาชีพนวดไทย

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจสปาและอาชีพนวดไทย”

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม คลิกที่นี่  (ไฟล์ประกาศรายชื่อ)

เงื่อนไขการเข้าอบรม

*กรุณาอ่านโดยละเอียด

  1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรม ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างานในทุกกรณี
  2. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด (ทั้งหมด 24 ชั่วโมง) จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
  3. สถานที่อบรม

-   โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีรถไฟฟ้าอโศก ทางออกที่ 6)

-   ห้องไพฑูรย์ ชั้น 33 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

4. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.

-   อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.  (โดยประมาณ)

-   พักเบรกช่วงเช้าและบ่าย ประมาณ 15-20 นาที (โดยประมาณ)

5. อาหารว่างและอาหารกลางวัน

-   อาหารว่างเช้า เวลา 10.30 น. และบ่าย เวลา 14.30 น. (โดยประมาณ)

-   อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. (โดยประมาณ)

6. กรุณาแต่งกายสุภาพ และกรุณาเตรียมผ้าพันคอหรืออุปกรณ์กันหนาวของท่านมาเอง เนื่องจากไม่สามารถปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องอบรมได้

7. โปรดยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ทางอีเมล

8. แผนที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ