ข่าวสารและกิจกรรม
๐๘
กิจกรรม
สิงหาคม
เลือกกิจกรรม
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่องประเด็นจริยธธรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ครั้งที่
1/2560

ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง "ประเด็นจริยธธรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท

โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ : ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เลขที่บัญชี : 316-202440-1 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงวิไล ไทยแท้ โทรศัพท์ 02 4410201-4 ต่อ 223   E-mail: duangwilai.tha@mahidol.ac.th