ข่าวสารและกิจกรรม
๑๐
กิจกรรม
ตุลาคม
เลือกกิจกรรม
๒๔
ตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่
ประจำปีการศึกษา
2561


วันที่ 24  ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิด “โครงการกีฬาน้องใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561 (We are Freshy Mahidol Games 2018 ) ณ  สนามฟุตบอล 1  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 โดย  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่ม