คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

นักศึกษาสามารถทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อนำไปปรับปรุงระบบการเรียนให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

ทำแบบสำรวจ