ข่าวสารและกิจกรรม
เลือกบทความ

มหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล
'60
แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี
:
จากส่วนงานต่าง

ประมาณ
30 บูธ
กิจกรรมค้นหาตัวตน
“หยุดตรงนี้
ที่..


ค้นหาตัวตนและเจาะลึกเส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้คุณสามารถวางแผนรับมือ Admission 2017 พร้อมฟังเสวนาวิชาการ ตอบทุกคำถามสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 217 – 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา